Mu Mới ra, 🔥 MU HOÀN MỸ 🔥 - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Reset Nhận Wing-Kiếm Đồ Dễ Dàng

Trang chủ: http://mu-hoanmy.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2015

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Cuồng Phong

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 12/01/2023 (20h) - Open Beta: 14/01/2023 (20h)