Mu Mới ra, ⚜️ Mu Huyền Thoại ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Huyền Thoại ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

Trang chủ: https://muhuyenthoai.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muht2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorrencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 09/12/2022 (13h) - Open Beta: 11/12/2022 (13h)