Mu Mới ra, ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - Offline A
Mu Mới ra, ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - Offline A

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset Web, Exp 170x, Drop 25%

Alpha Test: 09/02/2022 (8h) - Open Beta: 12/02/2022 (13h)