Mu Mới ra, 💥 MU-FPT.VN 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, 💥 MU-FPT.VN 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mu-fpt.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuFPTSS2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: http://mu-fpt.vn/

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 20/12/2023 (13h) - Open Beta: 22/12/2023 (13h)