Mu Mới ra, 🔥 MUPK-SS2.VN 🔥 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Season 2 Đột Phá Phong Cách Chơi
Mu Mới ra, 🔥 MUPK-SS2.VN 🔥 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Season 2 Đột Phá Phong Cách Chơi

Trang chủ: http://mupk-ss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/CongDongMuSeason2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 06/12/2023 (13h) - Open Beta: 08/12/2023 (13h)