Mu Mới ra, 🔴 MUQUYENLUC.VIP 🔴 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

Trang chủ: http://www.muquyenluc.vip

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/muquyenluc.vip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: 🔴 Mu Quyền Lực 🔴 

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 21/02/2024 (13h) - Open Beta: 23/02/2024 (13h)