Mu Mới ra, CLBMUSS2.COM  - Season 2 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 100%, ALL IN SHOP, 65k Poi
Mu Mới ra, CLBMUSS2.COM  - Season 2 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 100%, ALL IN SHOP, 65k Poi

Trang chủ: http://taikhoan.clbmuss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/clbmu

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Việt Xưa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 16/06/2022 (13h) - Open Beta: 01/07/2022 (13h)