Mu Mới ra, GkingMu - Season 2 Exp 200x - Drop 30% - ---Trang Chủ: GkingMu. Win  ---Tải
Mu Mới ra, GkingMu - Season 2 Exp 200x - Drop 30% - ---Trang Chủ: GkingMu. Win  ---Tải

Trang chủ: http://gkingmu.win

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thăng Trầm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 06/04/2022 (13h) - Open Beta: 08/04/2022 (13h)