Mu Mới ra, Hồi Ức MU - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Season 6.3 Nguyên bản Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Hồi Ức MU - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Season 6.3 Nguyên bản Miễn Phí 99%

Trang chủ: https://hoiucmu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoiucmu.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DAVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 01/12/2021 (13h) - Open Beta: 03/12/2021 (13h)