Mu Mới ra, MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - 6.15 ngọc full drop cao
Mu Mới ra, MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - 6.15 ngọc full drop cao

Trang chủ: https://anhhungcustom.net/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/zwoofj978

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 03/05/2024 (13h) - Open Beta: 05/05/2024 (19h)