Mu Mới ra, Mu Bá Chủ SS6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí - Cày Cuốc-Full Even
Mu Mới ra, Mu Bá Chủ SS6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí - Cày Cuốc-Full Even

Trang chủ: https://mubachu.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649&locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Bá Chủ ss6.17

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 03/07/2024 (18h) - Open Beta: 04/07/2024 (18h)