Mu Mới ra, Mu Bá Tước ss 6.15  - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 100% admin thân thiện
Mu Mới ra, Mu Bá Tước ss 6.15  - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 100% admin thân thiện

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu tu tiên Full even

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 80%

Alpha Test: 03/10/2023 (13h) - Open Beta: 04/10/2023 (13h)