Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - chuẩn cày cuốc . Không TOP nạp
Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - chuẩn cày cuốc . Không TOP nạp

Trang chủ: http://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ToTenPh0ng/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ HOÀNG CUNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 80%

Alpha Test: 28/12/2022 (13h) - Open Beta: 30/12/2022 (19h)