Mu Mới ra, MU BLESS - SS6.3 - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Không webshop - Zen giá trị
Mu Mới ra, MU BLESS - SS6.3 - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Không webshop - Zen giá trị

Trang chủ: https://blessmu.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/blessmu.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 15/03/2023 (13h) - Open Beta: 18/03/2023 (13h)