Mu Mới ra, Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100%
Mu Mới ra, Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100%

Trang chủ: http://mu-caothu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucaothu2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ HOT NEW-2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/10/2022 (19h) - Open Beta: 08/10/2022 (19h)