Mu Mới ra, Mu Chí Tôn SS2.0 - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Không danh hiệu-Co NPC BUFF FUL
Mu Mới ra, Mu Chí Tôn SS2.0 - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Không danh hiệu-Co NPC BUFF FUL

Trang chủ: https://mu-chiton.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChiTon.Co

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 25/05/2023 (9h) - Open Beta: 26/05/2023 (13h)