Mu Mới ra, Mu Chí Tôn ss6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Chí Tôn ss6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-chiton.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChiTon.Co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TAM GIỚI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 15%

Alpha Test: 01/10/2023 (9h) - Open Beta: 02/10/2023 (13h)