Mu Mới ra, Mu Chiến Thần s6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Ex9999-Không GHRS-RS nhận WC
Mu Mới ra, Mu Chiến Thần s6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Ex9999-Không GHRS-RS nhận WC

Trang chủ: https://muchienthan.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/pagemuchienthan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 23/04/2022 (8h) - Open Beta: 24/04/2022 (20h)