Mu Mới ra, MU CUSTOM 6.15 FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BOSS 24/24 SHOP WC BÁN FUUL ITEM
Mu Mới ra, MU CUSTOM 6.15 FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BOSS 24/24 SHOP WC BÁN FUUL ITEM

Trang chủ: http://mu-one.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoi6.17

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/07/2024 (13h) - Open Beta: 10/07/2024 (13h)