Mu Mới ra, MU CUSTOM 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MIỄN PHÍ EVEM MỚI SIÊU CUỐN
Mu Mới ra, MU CUSTOM 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MIỄN PHÍ EVEM MỚI SIÊU CUỐN

Trang chủ: http://www.mu-custom.info/

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/mucustomfree2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYẾT LONG

Loại Mu: Reset Web, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/05/2024 (13h) - Open Beta: 08/05/2024 (13h)