Mu Mới ra, MU CUSTOM 6.18 FREE - Season 6 Exp 5000x - Drop 60% - SERVER DỄ CHƠI, DỄ CÀY, FREE 99%
Mu Mới ra, MU CUSTOM 6.18 FREE - Season 6 Exp 5000x - Drop 60% - SERVER DỄ CHƠI, DỄ CÀY, FREE 99%

Trang chủ: https://mientrung.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559866081741&mibextid=lqqj4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU CUSTOM 6.18_ADM BỜM MU FREE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 60%

Alpha Test: 08/07/2024 (19h) - Open Beta: 11/07/2024 (19h)