Mu Mới ra, MU ĐẠI LỤC.INFO 6.15 - Season 16 Exp 2000x - Drop 50% - Even Full Time-Rs Nhận Wincoi
Mu Mới ra, MU ĐẠI LỤC.INFO 6.15 - Season 16 Exp 2000x - Drop 50% - Even Full Time-Rs Nhận Wincoi

Trang chủ: https://mu-dailuc.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUTHIENQUYEN.COMM

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: Kỷ Nguyên Cel

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 19/06/2024 (10h) - Open Beta: 20/06/2024 (13h)