Mu Mới ra, Mu Đại Tiên SS6.15  - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Đại Tiên SS6.15  - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí

Trang chủ: http://mututien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Đại tiên Full even

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 100%

Alpha Test: 04/12/2023 (18h) - Open Beta: 05/12/2023 (18h)