Mu Mới ra, MU Đẳng Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99,99% - Cày Item VIP, WC
Mu Mới ra, MU Đẳng Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99,99% - Cày Item VIP, WC

Trang chủ: http://mu-dangcap.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU.DangCap616

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 17/09/2022 (13h) - Open Beta: 18/09/2022 (13h)