Mu Mới ra, Mu Đẳng Cấp SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Mốc Nạp-Không Tốp Nạp
Mu Mới ra, Mu Đẳng Cấp SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Mốc Nạp-Không Tốp Nạp

Trang chủ: https://mu-dangcap.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudangcap2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 28/03/2024 (10h) - Open Beta: 29/03/2024 (13h)