Mu Mới ra, MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không WebShop - Cày CUỐC .....
Mu Mới ra, MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không WebShop - Cày CUỐC .....

Trang chủ: https://mudauhoang.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090912469561

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU ĐẤU HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 18/03/2023 (10h) - Open Beta: 19/03/2023 (13h)