Mu Mới ra, Mu ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu SS6.15 Cày Cuốc Hấp Dẫn
Mu Mới ra, Mu ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu SS6.15 Cày Cuốc Hấp Dẫn

Trang chủ: https://mudauhoang.top/index.html

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/negkgg363

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẤU HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 18/03/2023 (10h) - Open Beta: 19/03/2023 (13h)