Mu Mới ra, Mu Độc Tôn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc. Game Online Đông
Mu Mới ra, Mu Độc Tôn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc. Game Online Đông

Trang chủ: http://id.mudoctonss6.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctonss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vĩnh Cửu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 11/07/2024 (15h) - Open Beta: 13/07/2024 (13h)