Mu Mới ra, mu free 20wc/quái - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

Trang chủ: https://mu-season6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/season6free2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Cuồng Phong

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 11/04/2022 (13h) - Open Beta: 12/04/2022 (13h)