Mu Mới ra, Mu Gia Long ss6.9 - Season 6 Exp 999999x - Drop 80% - miễn phí 99% , dễ chơi
Mu Mới ra, Mu Gia Long ss6.9 - Season 6 Exp 999999x - Drop 80% - miễn phí 99% , dễ chơi

Trang chủ: http://www.mugialong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/sanganh

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Bình Minh New

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999999x, Drop 80%

Alpha Test: 11/11/2023 (19h) - Open Beta: 12/11/2023 (19h)