Mu Mới ra, Mu Giang Sơn SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Hỗ Trợ Sét VIP + Wing Custom
Mu Mới ra, Mu Giang Sơn SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Hỗ Trợ Sét VIP + Wing Custom

Trang chủ: http://mu-giangson.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiangson2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thế Hệ Mới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 12/12/2022 (13h) - Open Beta: 15/12/2022 (13h)