Mu Mới ra, Mu Golden Season 1.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - 100% cày là có PK máu lữa
Mu Mới ra, Mu Golden Season 1.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - 100% cày là có PK máu lữa

Trang chủ: https://mu-golden.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoldenss1

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 05/07/2024 (13h) - Open Beta: 07/07/2024 (19h)