Mu Mới ra, MU Hà Nội Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cày cuốc, zen hiếm, auto reset
Mu Mới ra, MU Hà Nội Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cày cuốc, zen hiếm, auto reset

Trang chủ: http://mubiz.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubiz.vn

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: DUNGEON

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 04/02/2022 (13h) - Open Beta: 05/02/2022 (13h)