Mu Mới ra, Mu Ha Noi - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Miễn phí cày là có tất cả!
Mu Mới ra, Mu Ha Noi - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Miễn phí cày là có tất cả!

Trang chủ: https://muss6-hanoi.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/354365526445169

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 5%

Alpha Test: 08/12/2021 (13h) - Open Beta: 10/12/2021 (13h)