Mu Mới ra, Mu Hà Nội  - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - 10wc/1 quái, boss 1h/1lần, treo off

Trang chủ: https://mu-hanoifree.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHANOIFREE2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tu Tiên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 04/04/2022 (13h) - Open Beta: 05/04/2022 (13h)