Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 40x - Drop 10% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ - ĐUA TOP NHẬN ATM
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 40x - Drop 10% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ - ĐUA TOP NHẬN ATM

Trang chủ: http://mu-hanoiss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hanoiss6.co/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KUNDUN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 40x, Drop 10%

Alpha Test: 17/03/2023 (13h) - Open Beta: 19/03/2023 (13h)