Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SS6.9 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Cộng Hưởng Miễn Phí, Train Wcoi
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SS6.9 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Cộng Hưởng Miễn Phí, Train Wcoi

Trang chủ: https://muhanoiss6.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiss6free

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN NHIÊN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 09/02/2023 (19h) - Open Beta: 11/02/2023 (19h)