Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không Mốc Nạp. Server Miễn Phí
Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không Mốc Nạp. Server Miễn Phí

Trang chủ: https://muhanoixua.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoainiem.muss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hoài Niệm Xưa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 23/05/2024 (13h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)