Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa ss6.3 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Top pcpoint nhận mốc 15 triệu ATM
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa ss6.3 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Top pcpoint nhận mốc 15 triệu ATM

Trang chủ: http://mu-hanoixuass6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088462458072

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thời Gian

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 14/12/2022 (13h) - Open Beta: 15/12/2022 (13h)