Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Không Danh Hiệu-Dễ Chơi-Dễ Kiếm Đồ
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Không Danh Hiệu-Dễ Chơi-Dễ Kiếm Đồ

Trang chủ: https://hanoixua.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hanoixua2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 20/05/2024 (10h) - Open Beta: 21/05/2024 (13h)