Mu Mới ra, Mu Hà Thành ss6.15 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - free 99,99% sever cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Hà Thành ss6.15 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - free 99,99% sever cày cuốc

Trang chủ: https://muhathanh.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 09/11/2022 (10h) - Open Beta: 10/11/2022 (13h)