Mu Mới ra, MU HUYỀN THOẠI  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - EVEN BOSS 24/24. WING 3 BÁN TẠI SHO
Mu Mới ra, MU HUYỀN THOẠI  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - EVEN BOSS 24/24. WING 3 BÁN TẠI SHO

Trang chủ: http://huyenthoai.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhuyenthoaimienphi2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 28/02/2024 (13h) - Open Beta: 29/02/2024 (13h)