Mu Mới ra, MU Kundun - Season 6 Exp 30x - Drop 5% - Không web shop . cày cuốc miễn phí
Mu Mới ra, MU Kundun - Season 6 Exp 30x - Drop 5% - Không web shop . cày cuốc miễn phí

Trang chủ: https://mukundun.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557413265665

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kundun

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 5%

Alpha Test: 19/05/2024 (12h) - Open Beta: 25/05/2024 (12h)