Mu Mới ra, Mu KỶ NGUYÊN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - dễ chơi.ko webshop , máp train wc
Mu Mới ra, Mu KỶ NGUYÊN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - dễ chơi.ko webshop , máp train wc

Trang chủ: https://mu-kynguyen.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087019970612

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KỶ Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 30/11/2022 (10h) - Open Beta: 01/12/2022 (13h)