Mu Mới ra, MU MỚI NHẤT 2024  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU T&T SS6.15 KHAI MỞ SERVER MỚI
Mu Mới ra, MU MỚI NHẤT 2024  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU T&T SS6.15 KHAI MỞ SERVER MỚI

Trang chủ: http://mu-season6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustom.xpro/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BẢO KÊ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 12/04/2024 (19h) - Open Beta: 14/04/2024 (13h)