Mu Mới ra, Mu PVP SS 17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc Giải Trí
Mu Mới ra, Mu PVP SS 17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc Giải Trí

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: PVP II

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/07/2023 (8h) - Open Beta: 09/07/2023 (20h)