Mu Mới ra, Mu Quảng Ngãi - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Miễn phí. đánh quái có wcoin
Mu Mới ra, Mu Quảng Ngãi - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Miễn phí. đánh quái có wcoin

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550888709390

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550888709390

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quang Ngai

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 08/07/2024 (14h) - Open Beta: 11/07/2024 (14h)