Mu Mới ra, 💓Mu Quyền Lực - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 💓 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

Trang chủ: http://www.muquyenluc.vip

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/muquyenluc.vip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Quyền Lực 💓

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 05/10/2022 (13h) - Open Beta: 07/10/2022 (13h)