Mu Mới ra, Mu Quyền Năng SS2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa
Mu Mới ra, Mu Quyền Năng SS2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

Trang chủ: https://mu-quyennang.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenNang.Pro

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 29/06/2023 (9h) - Open Beta: 30/06/2023 (13h)