Mu Mới ra, Mu Red Bull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày
Mu Mới ra, Mu Red Bull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

Trang chủ: http://muredbull.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muredbullss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: http://muredbull.com/

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 09/12/2021 (10h) - Open Beta: 11/12/2021 (10h)